Jeśli Ty i Twoje dziecko jest zainteresowane treningami w naszym klubie – wypełnij formularz zgłoszeniowy.

https://muksxlo.sportbm.com/register-forms/817/?fbclid=IwAR2DwvPF9cQL1dNEKmLK0PYcaiiqN4VAcURDX-4z1jTgu4pMCg1iwH2RE8c

Każda zawodniczka:

  • powinna posiadać aktualną kartę sportowca – poświadczenie przez lekarza o braku przeciwskazań do trenowania piłki siatkowej,
  • rodzic/ opiekun prawny w imieniu zawodniczki składa deklarację przynależności klubowej (druk dostępny w „dokumentach klubu”),
  • dokona opłaty składki zgodnie z „Regulaminem opłacania składek” stanowiącym załącznik do uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Klubu.

Wysokość składki członkowskiej od 01.10.2023 r. wynosi:

  • 200,00 zł miesięcznie – młodziczki, kadetki, juniorki,
  • 150 zł miesięcznie – grupa naborowa i Kadetka B,
  • 100 zł miesięcznie – tzw. „KINDER” – zawodniczki SP28 biorące udział wyłącznie w zawodach,
  • 50% stawki miesięcznie – rodzeństwo.

Składki należy opłacać na konto klubu Nicolaus Bank: 69 9511 0000 0052 9526 2000 0010 do dnia 15-go każdego miesiąca z góry. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz okres za jaki dokonuje się opłaty tj. miesiąc, kwartał, rok.