RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” edycja 2023

wpis w: Aktualności | 0

Klub MUKS XLO Toruń po raz pierwszy został beneficjentem Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 10 000 zł zostanie przeznaczone na działalność statutową klubu.

Rządowy Program „KLUB” – edycja 2023 ma na celu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Finansowanie:
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), poprzez Operatora Krajowego Programu.